På innsiden hos Kåre Willoch

  • Nils Morten Udgaard

Han advarte mot oppkavede statsråder.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Om forfatteren: Nils Morten Udgaard var statssekretær for utenrikspolitiske spørsmål på Statsministerens kontor hos Kåre Willoch fra november 1984 til regjeringens avgang i mai 1986. I årene 1995 til 2007 var Udgaard Aftenpostens utenriksredaktør.

Kåre Willoch var en politiker for måtehold og nøkternhet. Og han rådet sine statsråder til å være forsiktig med å ta imot for mange av de tallrike invitasjonene som strømmet inn.

Les hele saken med abonnement