Tvillingbyggene

  • Karianne Bjellås Gilje
La noen av landets eminente landskapsarkitekter og arkitekter få tegne forslag der det ikke er et premiss at Y-blokken (bildet) skal rives, skriver kommentatoren.

Ettertiden vil dømme oss om Y-blokken rives.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Høyblokken skal bevares, Y-blokken skal rives. Snart tre år med utredning og debatt etter Norges bekmørke julidag i 2011 resulterte i et kompromiss. Regjeringen har lyttet med det ene øret til riksantikvar, arkitekter og andre som vil bevare begge de sentrale byggene i dagens regjeringskvartal, Høyblokken og Y-blokken.

Karianne Bjellås Gilje

Det andre øret har de vendt til konsulenter og økonomer som vil bygge alt nytt, siden nye bygg er enklere å sikre og billigere enn bevaring.

Resultatet kan bli riving av den laveste av våre toeggede tvillinger i naturbetong. Erling Viksjø, Pablo Picasso og Carl Nesjars verdensberømte bygg og kunst ble ikke lagt i ruiner av terrorbomben.

Historieløshet, samfunnsøkonomisk snusfornuft og snever sikkerhetsvurdering kan likevel gi Y-blokken banesår.

Frede og reparere

«Vi ønsker at det nye regjeringskvartalet blir grønt og åpent. Det ville blitt vanskelig hvis vi skulle beholde Y-blokken,» sa kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen. Javel? Hvordan vet Sanner dette uten å ha fått reelle forslag fra landskapsarkitekter, arkitekter og byplanleggere på bordet?

Regjeringskvartalet er omgitt av St. Olavskvartalene, Fredensborg, Hammersborg og Hausmannskvartalene. Dette har i årevis vært bakevjer i Oslo sentrum.

Historieløshet, samfunnsøkonomisk snusfornuft og snever sikkerhetsvurdering kan likevel gi Y-blokken banesår.Forfallet i disse byrommene er ikke Regjeringskvartalets skyld, men kommer blant annet av få sosiale og kommersielle funksjoner som gjør at byrommene brukes, manglende vedlikehold, dårlige trafikkløsninger, særlig for gående og syklende. Byreparasjon og nybygging var påkrevd lenge før 22. juli 2011. Forslaget var å frede Høyblokken og Y-blokken, ikke rive den ene.

Kompromiss mot kunst

«Den kunstneriske utsmykkingen av bygget er av uvurderlig kulturell verdi, og er integrert i arkitekturen.» Dette kunne vært sagt om vår Y-blokk. Det er imidlertid UNESCOs stolte presentasjon av den karakteristiske Y-blokken i Paris, som rommer sekretariatet i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Det norske regjeringskvartalets Y-blokk er inspirert av dette internasjonale stjernebygget, på samme måte som Høyblokken er inspirert av FNs hovedkvarter i New York. I stedet for å rive, kan Regjeringen gjøre som UNESCO: Fortelle stolt historien til vårt stjernebygg, dets internasjonale innretning og uvurderlige kunstneriske og kulturelle verdi.

Politikk kalles gjerne kompromissets kunst.Politikk kalles gjerne kompromissets kunst. Arkitektur og kunst av høy kvalitet er derimot gjerne kompromissløs. Regjeringen bør slutte å leke arkitekter og byplanleggere, og la noen av landets eminente landskapsarkitekter og arkitekter få tegne forslag der det ikke er et premiss at Y-blokken skal rives.

Beslutningen om at Høyblokken skal bevares, viser at Regjeringen har kraft nok til å stå opp mot krefter som mener det billigste og sikreste er å rive. Ettertiden vil dømme oss om vi lar det ene av våre internasjonale tvillingbygg stå alene igjen.

Twitter: @kariannebgilje