Berlin styrer EUs linje etter Brexit | Nils Morten Udgaard

  • Nils Morten Udgaard

EUs fremtid: Tyskland gaper høyt i et lett kaotisk Europa, og vil også satse mer militært.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det EU som nå utfordres av Brexit – britenes mulige utmarsj – er mer enn noe annet bygd opp som Europas svar på Den annen verdenskrig. Og ikke noe land har satset så sterkt på EU som nettopp Tyskland, også med et påbud i grunnloven om å utvikle EU videre.

Da Brexit plutselig ble alvor for få dager siden, stod forbundskansler Angela Merkel allerede midt oppe i tre andre kriser: Som EUs anfører i dragkampen med Russland i Ukraina, som en tidvis egenmektig leder i flyktningspørsmålet, og som forvalter av den største pengesekken i et EU som ikke får sving på sin økonomiske vekst.

Les hele saken med abonnement