Mediene er ikke en hvilken som helst bransje. Journalistikk er ikke et hvilket som helst yrke | Knut Olav Åmås

  • Knut Olav Åmås, spaltist og direktør i Fritt Ord
Norske politikere er aktive i sosiale medier og egne kanaler, hvor de kan sette egen agenda og spisse det budskapet de selv ønsker. Å styrke den kritiske og balanserte journalistikken og sikre mediemangfoldet er demokratipolitikk, mener Knut Olav Åmås.

Vi må ikke miste mangfoldet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Derfor er det vi nå trenger «en styrket mediepolitikk for borgerne», som undertittelen er på NOU-en jeg la frem som utvalgsleder nylig med hovedtittelen «Det norske mediemangfoldet».

Debatten de siste to ukene viser at begrunnelsen for denne politikken ofte blir misforstått: Det dreier seg ikke om næringspolitikk for å «berge mediene» og «subsidiere konsernene», som flere hevder. Vi vil styrke journalistikken og sikre mediemangfoldet. I dag er dette demokratipolitikk. Derfor tar den nye NOU-en for seg alle norske medier.

Les hele saken med abonnement