Kommentar

Kontantstøtten har ikke utspilt sin rolle | Elisabeth Rusdal

  • Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund
Bakgrunnen for kontantstøtten var og er å gi småbarnsforeldre en økonomisk mulighet til å velge å kunne være lenger sammen med egne barn.

Kontantstøtten har positive effekter og det omtales sjelden, for ikke å si aldri.

I Aftenposten 6. august hevder Dag Morten Dalen at kontantstøtten har utspilt sin rolle. Jeg føler at det er betimelig å forsøke å få ut informasjon om bakgrunnen for kontantstøtten.

Bakgrunnen for kontantstøtten var og er å gi småbarnsforeldre en økonomisk mulighet til å velge å kunne være lenger sammen med egne barn. Etter utallige forskjellige modeller valgte vi å ta utgangspunkt i statlig tilskudd til barnehager. Dette hadde sin årsak i at det politisk var løfter om at alle skulle ha barnehageplass.

Les hele saken med abonnement