Saken nesten ingen lærte av | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Søviknes-saken kunne blitt et lærestykke for partiene for lenge siden. Det ble den ikke. Det må den bli.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Søviknes-saken er en sak mange er ferdig med. Den ble henlagt av politiet den gangen, Terje Søviknes har beklaget flere ganger, og mange mener det må være mulig å få en ny sjanse også etter slike hendelser.

Kvinnen - den gangen en 16 år gammel jente - er blant dem som ikke er ferdig med saken. Hans selvvalgte liv i offentlighet er blitt et valg på vegne av henne også. Hun påminnes natten for 18 år siden hver gang saken nevnes i mediene, i kommentarfeltene og når han dukker opp i offentligheten. Mange har vært opptatt av belastningen for ham og hans familie, få har vært opptatt av belastningen for henne.

Les hele saken med abonnement