Kommentar

Den røde advokateneren Harald Stabell (1947–2018) | Harald Stanghelle

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator
Harald Stabell døde lørdag morgen, etter kort tids sykeleie.

Harald Stabell var eneren i de opprørskes tjeneste. Sylskarp og engasjert, klar og vennlig.

Så sent som i august sto han i Drammen tingrett som forsvarer i en alvorlig straffesak. Med den autoritet bare en unik blanding av erfaring og integritet kan gi, forsvarte Harald Stabell enda en gang mennesket bak forbrytelsen. Rotfestet som han var i den gamle forsvarertese om at det er den som er verst ute å kjøre, som fortjener det beste forsvar i møtet med samfunnets oppgjør med forbryteren.

Les hele saken med abonnement