Britiske velgere er nå et splittet folk | Per Edgar Kokkvold

  • Per Edgar Kokkvold

Britene er vesentlig mer lojale mot sine EU-standpunkter enn mot sine partipreferanser.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

En avdød fransk statsminister (Edgar Faure) sa at et kompromiss er fullkomment når begge parter får det de IKKE vil ha. Slik sett er den nye norske regjeringsplattformen et fullkomment kompromiss.

Det hjelper selvsagt også at koalisjonspartnerne er medgjørlige, og at i hvert fall én statsråd er så fleksibel at han skifter standpunkt etter hvilken hatt han har på seg: privatpersonens, partilederens eller statsrådens.

Les hele saken med abonnement