Et brøl for Norge

Så lenge det er hopp, er det håp.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det føles som om det er julaften og 17. mai og holmenkollsøndag på én gang!

Bare på helt ubegripelig fine dager kan man slå til med den jubelsetningen der, for den omfatter så mye fint. Frelserfødsel og gavedryss. Frihet, fred og vår i landet. Drøm om bakkerekord i et folkehav. Og kanskje en aldri så liten hikkas fra lerke gjemt i polvott.

Les hele saken med abonnement