Kommentar

Aftenposten mener: Trumps uforutsigbarhet skader også USA

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

USAs president Donald Trump har flere ganger uttalt at han ønsker å være uforutsigbar. Det har han levd opp til. Foto: Alex Brandon, AP/NTB scanpix

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Vi, som nasjon, er nødt til å bli mer uforutsigbare», uttalte Donald Trump under valgkampen i 2016.

Som president har han levd opp til dette løftet. Venner så vel som fiender kan aldri være sikre på hva Trumps neste steg er. Trapper han opp handelskrigen med Kina? Kritiserer han allierte? Truer han med å trekke seg fra NATO? Innfører han toll på biler fra EU? Eller skryter han av Putin?

Sist ut til å merke denne uforutsigbarheten er nabolandet Mexico. I fjor forhandlet de frem en ny versjon av frihandelsavtalen NAFTA sammen med USA og Canada, men det ser ikke Trump ut til å bry seg nevneverdig om.

I stedet kunngjorde han 30. mai at USA ville legge 5 prosent toll på alle mexicanske varer fra 10. juni med planer om ytterligere opptrapping. Ekstratollen ble ikke begrunnet med at Mexico gjorde noe som brøt med eksisterende handelsavtaler. I stedet ble den brukt som et våpen for å presse Mexico til å gjøre mer for å redusere migrasjonen til USA.

Tollen var en dårlig idé og møtte stor motstand både hos republikanere og demokrater. Den ville rammet amerikanske forbrukere gjennom dyrere varer og forstyrret de avanserte leveransekjedene som bedrifter har brukt årevis på å bygge opp.

Derfor var det gledelig at Trump i helgen kunngjorde at han har inngått en migrasjonsavtale med Mexico som gjør at tollen ikke blir innført. Hva han konkret har fått ut av forhandlingene, er uklart. Trump fremstiller det som en stor seier, mens kritikerne mener at Mexico allerede hadde gått med på å innføre mange av innstramningene for flere måneder siden.

Det er også bekymringsfullt at Trump åpner for at ekstratollen kan bli innført på et senere tidspunkt, uten å spesifisere konkret hva som eventuelt vil utløse det. Det bidrar til at usikkerheten vil fortsette å henge over forholdet mellom USA og Mexico fremover.

Uforutsigbarhet kan være fornuftig enkelte ganger, men det kan ikke være hovedstrategien til en supermakt på den internasjonale scenen. Dersom kineserne ikke føler de kan stole på USA, blir det vanskeligere å få til en avtale som kan trappe ned handelskrigen. Slik mistillit gjør det også mindre sannsynlig at EU og USA blir enige om vilkår som hindrer ytterligere tolløkninger mellom de to blokkene.

USAs dominerende globale posisjon skyldes blant annet landets store nettverk av allierte. Det understøttes av både handelsavtaler og sikkerhetspolitiske garantier. Dersom tilliten til at amerikanerne faktisk holder det de lover og følger avtaler de inngår, bryter sammen, er det svært alvorlig. Også for USA.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. USA
  3. Donald Trump
  4. Handel
  5. Euro
  6. Toll
  7. Handelskrig