Unibuss-saken: Korrupsjonsalarmen ringte, men de ansvarlige politikere gjorde ingenting | Andreas Slettholm

Oslo kommune brukte over ti år på ikke å oppdage korrupte forhold i Unibuss. Onsdag ble punktum satt for rettsoppgjøret.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I Bergen har de ordførere, cruiseskip og 17. mai-dåp og Venezia. Oslos korrupsjonssaker er litt mindre utspjåket. Det handler om en oppussing her, noen kontanter i hånden der, og en og annen smøretur.

Den såkalte Unibuss-saken er i så måte en erketypisk sak om økonomiske misligheter i kommunal regi. Det er ikke nødvendigvis snakk om champagne og prangende forbruk. Snarere er det kommunalt ansatte i strategiske stillinger som benytter sin posisjon til å tuske til seg ulovlige fordeler og tjenester.

Les hele saken med abonnement