Kommentar

Ut og jakte eldreomsorg | Helene Skjeggestad

 • Helene Skjeggestad
  Helene Skjeggestad
  Korrespondent i Russland

Nå går startskuddet for en kvalitetsreform for eldre, men ingen vet hva den skal inneholde.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«God morgen», roper sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard.

Det er rolig morgenstemning på Bekkelagshjemmet. Noen beboere spiser frokost, andre leser aviser. De ser opp, smiler til overlegen.

«Mange hører litt dårlig, vet du», smiler Bruusgaard før hun forteller videre om sitt prosjekt.

«Vi må tenke på sykehjemslegen som en tett oppfølgende fastlege, ikke en sykehuslege. Dette skal være mest mulig som et hjem.»

Jeg må innrømme at sykehjem gjør meg nervøs. Tanken på at livet skal ta slutt på en fremmed institusjon, vil jeg helst bare skyve fra meg. Forestill deg din egen alderdom, eller kanskje alderdommen til noen du er glad i.

Å sitte alene, passiv på et sykehjem? Forvirret og uten tillit til dem som jobber der? Så full av medisiner at man enten sover eller ikke klarer å følge med på det som skjer?

Overmedisinering

Slik ønsker ikke Bruusgaard at det skal være. Min egen alderspessimisme blir stagget av å høre at på Bekkelagshjemmet har de klart å redusere antallet medisiner hos beboerne.

I Oslo er gjennomsnittlig legemiddelbruk pr. beboer 7,5 ulike medisiner daglig.

På Bekkelagshjemmet er det tilsvarende tallet 2,8.

De går dessverre mot strømmen.

Stipendiat Reidun Sandvik ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (Sefas) ved Universitetet i Bergen har gjennomgått medisineringen til pasienter ved sykehjem i 14 kommuner. Hun fant en nidobling i bruk av opiater på sykehjem på ti år, ifølge Dagens Medisin.

En nidobling.

Derfor er det oppløftende å høre Bruusgaard snakke om beboere som plutselig får språket tilbake når de kutter ned på antall medisiner. Eller som reiser seg fra rullestolen for første gang på mange år.

Men det er også litt irriterende å høre på. For hvorfor er det ikke flere som følger denne strategien? Eller i det minste diskuterer den?

 • På Manglerudhjemmet har de fotballpub og restaurant:

Ny kvalitetsreform

Fredag gikk startskuddet for helse – og omsorgsminister Bent Høies (H) kvalitetsreform for eldreomsorgen.

Han har etter over tre år i statsrådsstolen sett seg lei på de store variasjonene i helsetilbudet til eldre og at gode prosjekter forblir nettopp dét – piloter til glede for et lite antall mennesker innad i en kommune eller på enkelte institusjoner.

Høie trekker frem fire områder der Regjeringen mener det er behov for et kvalitetsløft: Helsehjelp (overmedisinering, feilmedisinering, manglende behandling osv.), aktivitet og fellesskap, sammenheng og gjennomføring og mat.

For å få løftet hele sektoren på disse områdene skal en prosjektgruppe ut og jakte på den gode eldreomsorgen i Norges kommuner. Disse prosjektene skal deretter ut til hele landet med mål om mindre uønsket variasjon i tilbudene og bedre kvalitet på tjenestene.

Det høres unektelig fornuftig ut å lære av dem som har fått til noe, som for eksempel Bekkelagshjemmet og Pernille Bruusgaard.

Politisk ufarlig

Til å være et startskudd for en reform, er det likevel lite innhold som presenteres.

Det er mer en presentasjon av en arbeidsmetode der ingen vet helt hva resultatet blir, men Regjeringen gir i det minste et inntrykk av at «noe er på gang» i et valgår.

I disse sentraliseringstider er det også et godt salgspoeng at dette ikke skal være en skrivebordsreform fra Oslo.

I sum er det som ble presentert før helgen fornuftig – og foreløpig politisk ufarlig og uforpliktende med tanke på penger og bemanning.

Implementering

Høies fire punkter for bedre kvalitet er det trolig heller ingen uenighet om. De ligner også på indikatorene i Arbeiderpartiets kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud i eldreomsorgen, lagt frem for to år siden.

Men der Regjeringen er uklar om hvordan gode prosjekter skal implementeres, er Arbeiderpartiet klarere. De ønsker å innføre nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet.

For å nå oppfylle disse kravene, foreslo partiet et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Med andre ord: Ideen om å heve kvaliteten på eldreomsorgen er ingen uenige om. Det er når de gode ideene skal implementeres det vil bli politisk bråk.

Ingen respons

For de ildsjelene og kommunene som har fått til noe som fungerer, er det trolig positivt at det skjer noe på nasjonalt nivå. Bruusgaard har personlig i mange år kjent på hvor vanskelig det er å få til endring i eldreomsorgen.

«Jeg har tatt kontakt med Oslo kommune. Tilbudt meg å holde foredrag, være underviser. Jeg vil gjerne at andre leger hospiterer her. I hvert fall hadde jeg forventet at vår metode ville starte en diskusjon. Men det er helt stille. Null respons.»

Hva gjør du hvis prosjektgruppen i departementet ringer eller kommer på besøk?

«Jeg er klar til å dele alle erfaringer. Jeg skal love deg, jeg er klar».

helene@aftenposten.no

Snapchat: Skjeggesnap

Flere kommentarer fra Helene Skjeggestad:

Les også

 1. De pårørende redder den norske velferdsstaten. Men de får ikke den støtten de trenger

 2. Det mest skremmende funnet i PISA-rapporten handler ikke om matematikk, lesing eller naturfag

 3. Ungdomstiden er ikke en sykdom

 4. Norsk skole trenger flere tester av de yngste barna

Les mer om

 1. Sykehjem
 2. Eldreomsorg
 3. Bent Høie