Folk flytter. Ikke en gang Senterpartiet kan stoppe det. | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Folk flytter fra de små kommunene. Det er vemodig, men nødvendig for kommunene de flytter til.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Regjeringen og samarbeidspartiene er blitt enige om en kommunereform som er historisk i sitt omfang. Men det er innslagene av tvang som vekker oppmerksomhet. 13 av 428 kommuner, eller tre prosent, opplever at stortingsflertallet overstyrer deres ønsker om å stå alene i denne runden.

Velgerne stemte på partier som gikk til valg på at kommuner som ikke vil slå seg sammen i spesielle tilfeller kan overstyres - hvis de ikke blir enige om hvor kommunesentrumet skal ligge, for eksempel. Flertallet stemte jo på Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Les hele saken med abonnement