«Skal et barn dømmes til forvaring, bør dommen ha Høyesteretts stempel»

I oktober 2014 ble Anna Kristin Gillebo Backlund drept på jobben, på barneverninstitusjonen Små Enheter i Asker.

17-år gammel jente på ny dømt til forvaring etter Vollen-drapet.

Den nå 17 år gamle jenta som i oktober 2014 drepte miljøarbeideren Anna Kristin Gillebo Backlund på barneverninstitusjonen Små enheter i Asker, er nok en gang dømt til forvaringsstraff.

Borgarting lagmannsrett stadfester dommen fra Asker og Bærum tingrett på forvaring i ni år med en minstetid på seks år.

Les hele saken med abonnement