Folkedomstolens skremmende rop | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Rettssystemet er for dårlig, mener folkedomstolen. Og reagerer med å svekke det enda mer.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Du skal ikke surre lenge rundt på Facebook før du treffer på meldingene. De som oppgir navn og bilder knyttet til Hemsedal-saken. De tre frikjente mennene dukker opp, med navn og nummer, og navnene på lekdommerne som frikjente dem er der.

Det er lett å skjønne psykologien i det som skjer. Oppfatningen av at retten sviktet i denne saken er sterk blant mange. Dermed oppleves det som rimelig å reagere, og bidra til å gjøre det godt igjen, på egen hånd.

Les hele saken med abonnement