«You had right. I had wrong.»

Bent Høie fra før han ble Virus-Bent og bare var en helseminister med nyanskaffet rusliberalt syn. Fredag lanserte han regjeringens rusreform.

Sjelden har én manns selvransakelse vært viktigere.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det var 2. mars i fjor.

Helseminister Bent Høie (H) befant seg i Østerrike. Ikke på after ski med koronasyke bartendere, som andre nordmenn på den tiden. Høie hadde i stedet tatt turen til FNs narkotikakommisjon i Wien.

Les hele saken med abonnement