Kommentar

Clemets omskriving av historien | Marte Gerhardsen

Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre.

  • Marte Gerhardsen, leder, Tankesmien Agenda

Kristin Clemets tenketank jobber for å kutte skattene til de rikeste. Det er en ærlig sak. Det er mindre redelig når hun omskriver historien og ser bort fra åpenbare sammenhenger for å få ting til å passe hennes politiske verdensbilde.

Clemet mener (21. april) at det ikke finnes noen sammenheng mellom økende ulikhet i et samfunn og økende oppslutning om høyrepopulistiske partier. Hun mener også at den økende ulikheten vi ser i Vesten ikke har noe med politisk retning å gjøre.

Les hele saken med abonnement