Kommentar

Clemets omskriving av historien | Marte Gerhardsen

  • Marte Gerhardsen, leder, Tankesmien Agenda

Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kristin Clemets tenketank jobber for å kutte skattene til de rikeste. Det er en ærlig sak. Det er mindre redelig når hun omskriver historien og ser bort fra åpenbare sammenhenger for å få ting til å passe hennes politiske verdensbilde.

Clemet mener (21. april) at det ikke finnes noen sammenheng mellom økende ulikhet i et samfunn og økende oppslutning om høyrepopulistiske partier. Hun mener også at den økende ulikheten vi ser i Vesten ikke har noe med politisk retning å gjøre.

Det «beviser» hun ved å peke på at Danmark og Norge, to land med lav ulikhet, for tiden styres av høyreregjeringer.

Lav ulikhet i Norden

Det er korrekt at Norden har lav ulikhet, men det er også godt dokumentert hvorfor: Vi har ført en annen politikk, særlig på tre områder.

Måten vi fastsetter lønninger på gjør at vi har relativt små lønnsforskjeller. Det skyldes et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Vi har en bred velferdsstat, med utdanning og gode tjenester til alle. Og vi har et omfordelende skattesystem.

Viderefører ulikhetene

Før Solberg tok makten hadde statsministre fra Høyre styrt Norge i mindre enn seks av de siste 70 årene. De kan i liten grad ta æren for at vi fortsatt er et samfunn med små forskjeller.

Tvert imot har høyrepartiene i Norden gjennom historien jobbet for å svekke fagforeningens innflytelse, mot utvidelser av velferdsstaten og for skattekutt til dem som har mest. Erna Solberg viderefører tradisjonen. Det er åpenbart at en slik politikk bidrar til å øke ulikhetene.

Mister tilliten til tradisjonelle partier

Det er spesielt alvorlig at dette skjer nå, fordi forskjellene mellom folk øker – i hele verden. De fleste er enige i at det er uheldig. OECD og Verdensbanken slår fast at høy ulikhet svekker økonomisk vekst og undergraver fremtidens velferd, i tillegg til å skape sosial uro og reduserer tilliten i samfunnet.

Denne sammenhengen er allment akseptert.

Når mange opplever at økonomien og politikken ikke virker for dem, mister de tilliten til de tradisjonelle partiene og er mer åpne for politikere med enkle løsninger og klare fiendebilder.

Høyrepopulismens vekst

I denne virkeligheten forsøker Clemet å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre. Det stemmer ikke med virkeligheten.

Stor innvandring er selvsagt en utfordring, og begrensninger er nødvendig for å få til god integrering. Å ønske restriktiv innvandringspolitikk er ikke det samme som å være høyrepopulist.

Spiller på frykt

Det høyrepopulistene gjør, som skiller dem fra andre, er at de utnytter uroen og systematisk spiller på frykt og mistenksomhet mot minoritetsgrupper og lager et bilde av at det er «oss mot dem».
Dette budskapet treffer selvsagt bedre når mange opplever politikken og økonomien som urettferdig og føler seg sviktet av de tradisjonelle partiene.

Kampen mot høyrepopulismen handler om å kjempe for liberale rettigheter, pressefrihet, toleranse og menneskeverd. Men det handler også om å skape gode, inkluderende samfunn med lite ulikhet og høy sosial mobilitet, der folk igjen har tro på fremtiden og tillit til politikken. Skal vi lykkes, må vi erkjenne disse sammenhengene.

Marte Gerhardsen og Kristin Clemet har diskutert høyrepopulisme også tidligere:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Høyrepopulisme
  2. Norge
  3. Politikk
  4. Kristin Clemet