Kommentar

Oslo trenger en urban kulturpolitikk

  • Sarah Sørheim
    Sarah Sørheim
    Kulturredaktør
Torsdag ble det klart at Miljøpartiet De Grønne starter forhandlinger med Arbeiderpartiet og SV

Med MDG kan Oslo få en kulturpoltikk som står i stil med storbyen. Men da må de klare å omsette uforpliktende formuleringer til praktisk politikk.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Miljøpartiet De Grønne har med rette fått kritikk for et heller svakt partiprogram, om du ser bort fra miljøspørsmålet. På andre områder, som for eksempel kultur, er det mer uklart hva de ønsker å få til.

Også i Oslo, der partiet nå skalforhandle med Ap og SV om å danne byråd. Lykkes de vil Oslo få sitt grønneste styre noensinne. Men hva innebærer det for kulturpolitikken?

Kultur som navet i storbyen

Oslo MDGs program rommer ikke mange linjene om kultur. Men leser man dem i sammenheng med kapittelet om byutvikling, tegner det seg et interessant bilde. For i motsetning til Arbeiderpartiet og Høyre, ser MDG ut til å ha tatt inn over seg hva et kulturliv skal og må være i en moderne, grønn storby.

MDG skriver at de støtter tiltak som Oslo business region, som jobber for å legge forholdene til rette for startup-bedrifter. De heier på den sunne gründerkulturen, og vil legge til rette for såkalte popup-kontorer, der folk med gode ider kan møtes og raskt begynne å jobbe. Det virker å være en tydelig ambisjon å fange opp de gode ideene, og legge til rette for at de får utvikle seg.

Ønsker en tett og høy by

MDG vil ha en tettere og høyere by, med kompakte lokalsamfunn der bolig, jobb og butikker befinner seg i umiddelbar nærhet. En by der vi ikke lenger er avhengig av bilen, men kan dyrke sykkelen og det kollektive. Kapitlet om kultur er tynnere enn avsnittene om byutvikling og arkitektur. Men også her kan man mellom linjene ane en kulturpolitikk for den moderne storbyen.

Ser forbi institusjonene

MDG er opptatt av kultur der du bor, og av bydelsnære møteplasser. Her skiller de seg kraftig ut fra sin forhandlingspartner Ap, som i langt større grad konsentrerer sin kulturpolitikk langs de allerede etablerte institusjonene. Deres kultursatsning er mer konkret enn MDG sin, men lider samtidig av en forutsigbarhet som også preget Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen, der de tunge institusjonene spilte hovedrollen.

Men en kulturpolitikk for storbyen må også legge til rette for det uforutsigbare og ville, for energien som utløses av at morsomme mennesker befinner seg på samme sted til samme tid. Dette er en ekte urban kvalitet, som den fremtidige millionbyen Oslo er avhengig av å dyrke frem og holde ved like. Hvis ikke blir vi bare Norge største soveby.

Uforpliktende formuleringer

Samtidig: MDGs Oslo-program er fullt av uforpliktende formuleringer som at de ønsker «å legge til rette for» gode tiltak. Om det er realpolitisk gjennomførbart er en annen skål.

Men det nye byrådet har fått et mandat av velgerne: de må få til et grønt skifte i Oslo, og de må levere en kulturpolitikk som står i stil med den moderne storbyen. Med denne nye spilleren med på laget bør forutsetningene være tilstede. Resten er opp til Raymond Johansen.

Interessert i Oslopolitikken? Her er ukens politiske podcast:

Les også

Hør Aftenpoddens dom over MDG-valget i Oslo

interessert i byutvikling? Her kan du se Aftenpostens debattkveld om Hovinbyen:

Les også

  1. – Hovinbyen må få nok mennesker

  2. Se kveldens byutviklingskonferansen om Hovinbyen

Les mer om

  1. Kultur