Mangfold er tidens moteord, men hva betyr det?

Det som etterspørres, er visse minoritetspersoner med et visst perspektiv.

Alle slags virksomheter saumfarer nå sin grad av mangfold. Og de vil øke mangfoldet. Men hva menes egentlig?

Nylig sendte Kulturrådet et spørreskjema til over 500 kulturinstitusjoner som mottar støtte. I ett spørsmål bes lederne svare på om de har ansatte med:

Les hele saken med abonnement