Kommentar

Spillet om Nesna

  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo
Høyskolen på Nesna ble nedlagt av styret i Nord Universitet i 2019. Regjeringen har lovet å åpne den igjen.

Skal Nye Nesna bli vellykket, vil det ganske sikkert gå på bekostning av Nords gjenværende studiesteder. Særlig naboutdanningen i Mo i Rana.

Et hett tema hos oss i universitetssektoren har de siste ukene vært den nye regjeringens erklæring om at den nylig nedlagte lærerutdanningen på Nesna skal reetableres, fulgt av signaler om en sterkere styring av universitetssektoren.

Debatten engasjerer sterkt fordi den mobiliserer en del gamle posisjoner om hvordan sektoren skal drives. Men den er også viktig fordi tilfellet Nesna har potensial til å endre hele måten sektoren styres på.

Les hele saken med abonnement