Kallmyrs au pair-suppe | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp)

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kan ha snublet i et minefelt som ikke var så lett å få øye på.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Jobbet familien Kallmyrs au pair mens hun ventet på å få levere sin søknad om au pair-tillatelse til politiet, eller gjorde hun det ikke?

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener hun gjorde det. Justisminister Jøran Kallmyr og au pairen står fast på at hun ikke gjorde det.

Les hele saken med abonnement