Nav skal innfri brukernes rettigheter

Marius Lie Bratland mistet fedrekvoten fordi Nav ikke hadde mottatt inntektsmelding fra arbeidsgiver i tide. Her med samboer Hanne Paulseth Blikseth og barna Eah (1,5) og Theo (3,5).

Det er ikke akseptabelt å ha et velferdssystem som forutsetter at folk unngår lumske feller.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Trygdeskandalen som preget store deler av den politiske høsten, var en juristskandale, en forvaltningsskandale, en politisk skandale og mer til.

Nettopp fordi det var så uklart hvem skurken var, var mediedramaturgien krevende. Granskningen endte jo opp med å klandre alle.

Les hele saken med abonnement