Urbane velgere er dårlig forstått | Andreas Slettholm

En sentral del av styringspartienes krise blir nesten ignorert.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Den er alt blitt en moderne klassiker, David Goodharts bok om Anywheres og Somewheres. Den britiske journalisten mener befolkningen grovt sett kan deles i disse to gruppene.

Anywheres er høyt utdannede, åpne, tolerante, får barn sent og knytter sin identitet til hva de har oppnådd: Journalist, en sånn som har surret rundt på Øvre Blindern, høytlønnet.

Les hele saken med abonnement