Rosa opptur for den nordiske modellen | Frank Rossavik

Foodora-budenes seier tyder på at fagbevegelsen likevel kan takle nye utfordringer.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Uroen rår i arbeidslivet. Østeuropeere underbyr nordmenn i lønns- og arbeidsvilkår. Utenlandske entreprenører vinner anbud, og nå kommer kineserne for alvor.

I neste runde kan maskiner ta fra folk jobben, frykter noen, slik noen riktignok har fryktet siden de første maskinene kom.

Les hele saken med abonnement