Den sykt høyreekstreme | Andreas Slettholm

På ett vis er alle terrorister gale, også Philip Manshaus. Men det betyr ikke at de skal unngå straff.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nok en gang blir rettens oppgave å finne ut om en høyreekstrem terrorist skal frifinnes fordi han ikke kan stå til ansvar for sine gjerninger.

Philip Manshaus’ forsvarer nedla påstand om at klienten er utilregnelig. Unni Fries har ikke «samvittighet til å la være», som hun sa, fordi hun er i tvil om hvorvidt Manshaus er psykisk syk.

Les hele saken med abonnement