Kommentar

Sexhandel er en privatsak

 • Inger Anne Olsen

"Woman lying on bed, looking at mirror". Erotikakademie Berlin, 2001 Julica da Costa [ CC-BY-SA-3.0 ] Wikimedia Commons

Ikke lenger hore og horekunde, men selger og kjøper av sex. Kan vi noen gang komme så langt? Amnesty International har meldt seg på i kampen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Om frivillige seksuelle handlinger mellom voksne mennesker medfører penger kontant i labben burde ikke angå andre enn de impliserte.

Slik var det i Norge i 121 år, fra 1888 til 2009. Så ble det forbud å kjøpe sex i Norge, men fremdeles tillatt å selge.

Ære være Fremskrittspartiet

En eller annen gang – men knapt før etter valget – kommer Regjeringen med sin lenge lovede Stortingsmelding om sexhandel i Norge. I utgangspunktet var både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre motstandere av den såkalte sexkjøpsloven. Men etter at Vista Analyse for ett år siden anslo at loven har redusert prostitusjon i Norge med 20–25 prosent, er det bare Fremskrittspartiet som fremdeles er klare på at de vil fjerne sexkjøpsloven.

Ære være Fremskrittspartiet for det.

Nå har den verdensomspennende menneskerettsorganisasjonen Amnesty International meldt seg på i arbeidet med å avkriminalisere kjøp og salg av sex. For Fremskrittspartiet er det en uvant alliert. Men dersom ikke den norske grenen av Amnesty er klare om hva de mener, synker muligheten for å øve innflytelse på politikere i andre norske partier.

Om kjøp og salg virkelig har gått ned i Norge, vet vi ikke sikkert. Her, som i mange andre land, knyttes nå stadig mer av kontakten mellom kjøper og selger via internett. Og om nedgangen er reell, vet vi ikke hva som faktisk er årsaken.

Flere halliker

Uansett kan det se ut som om loven har vært med på å gjøre markedet farligere for dem som helt lovlig selger sex. Halliker var ikke vanlig i Norge før. Kriminaliseringen kan ha økt profitten for bakmenn som etablerer seg i Norge. For sexarbeiderne kan det ha ført til mer utnyttelse, mer vold og mindre frihet.

Fasit kan være at hallikene og menneskehandlerne tjener bedre enn før, mens sexarbeiderne sannsynligvis tjener mindre.

Hvis det er slik, kan vi ikke lukke øynene og late som ingenting.

Politi på villspor

Slike forhold gjør at Amnesty International også ser ut til å ville avkriminalisere en del tjenester som i dag regnes som hallikvirksomhet. I Norge har politiet i flere år holdt på med Operasjon Husløs . Hvis huseieren kaster ut en sexarbeider, glemmer politiet saken. Hvis huseieren lar sexarbeideren fortsette å leie bolig, straffeforfølger politiet huseieren for hallikvirksomhet.

Denne tolkningen av hallikparagrafen straffer bare dem som helt lovlig selger sex. Hvis ikke politiet endrer praksis, bør den såkalte hallikparagrafen endres slik at den treffer hallikene, og ikke sexarbeiderne.

Mange setter likhetstegn mellom sexhandel og menneskehandel. Det er for lettvint. Vi har gode og strenge lover mot menneskehandel, men de brukes svært selektivt. Av hensyn til alle industriarbeidere, landbruksarbeidere, fiskere og tjenerskap som er utsatt for menneskehandel, er det viktig ikke automatisk å koble denne formen for kriminalitet kun til sexhandel.

Blir ikke lyttet til

Politikk bør helst være kunnskapsbasert, og modige politikere lytter til dem som vet mest om temaet. I Norge holder vi oss med nasjonale kompetansesentre av forskjellig slag. Pro Senteret er nasjonalt kompetansesenter for alle former for prostitusjon. Likevel blir de ikke lyttet til når de advarer mot kriminalisering.

Også fremtredende forskerne på området, som kriminologiprofessor May-Len Skilbrei ved UiO og Fafo-forsker Anette Brunovskis, er skeptiske til om evalueringen som kom fra Vista Analyse i fjor sommer er godt nok fundert.

Den varianten av sexkjøpslov som Norge innførte i 2009 er hverken fugl eller fisk. Den stempler selgeren som et uvitende offer og kjøperen som kriminell.

Hensikten med loven skulle være å beskytte de som selger sex. Føler de seg beskyttet nå?

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. DEBATT

  «At prostitusjon handler om et forkvaklet kvinnesyn, forties fullstendig»

 2. DEBATT

  Internrevisjonen: Sexkjøpsloven gjør livet verre for sexarbeiderne

 3. POLITIKK

  - Fjern forbudet mot å kjøpe sex og hallikparagrafen. Tillat bordeller.

 4. DEBATT

  Kvinnegruppa Ottar: Staten skal ikke være hallik

 5. DEBATT

  Sexkjøpsloven: Kvinnegruppa Ottars pekefingermoral stiller svakt mot tungvektere som Amnesty | Fredrik Juel Hagen

 6. DEBATT

  Jo, sexarbeid er et yrke | Bjørn-Kristian Svendsrud