Kommentar

Finans Norge vil at Oljefondet forblir i Norges Bank | Arne Jon Isachsen

En både kreativ og ydmyk høringsuttalelse.

Alt pratet om at foretak i norsk finansnæring skal bli en vekstnæring basert på den kapitalbasen oljeformuen er, har nå forstummet, skriver artikkelforfatteren om høringsuttalelsen fra Finans Norge.
  • Arne Jon Isachsen
    Arne Jon Isachsen
    Professor emeritus, Handelshøyskolen BI

Gjedrem-utvalgets mer enn fem hundre siders solide utredning om pengepolitikk og oljefond har vært ute på høring. Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i landet vårt, har levert en interessant høringsuttalelse. Her er man både ydmyk og kreativ.

Ydmyk – nå er det helt slutt på argumentasjonen om at norske finansinstitusjoner bør komme langt frem i køen ved forvaltningen av oljemilliardene. Alt pratet om at foretak i norsk finansnæring på den måten skal bli en vekstnæring basert på den kapitalbasen oljeformuen er, har nå forstummet. Det er bra. Norges Bank Investment Management (NBIM), som er vel etablert i sentralbanken, bør fortsette å forvalte alle oljemilliardene. «Vår vurdering er at terskelen for et forvalterbytte bør ligge høyt», skriver Finans Norge.

Les hele saken med abonnement