Kommentar

Det klamme hemmeligholdet

  • Trine Eilertsen
    Trine Eilertsen
    Politisk redaktør

Høegh-strukturen illustrerer hvordan bruk av skatteparadis – med tilbud om hemmelighold – også er en del av norsk selskapsdrift.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ikke bare de korrupte politikerne og de hvitvaskende kriminelle som tiltrekkes av skatteparadisene, men også ryddige aktører som har til felles at de driver i en global bransje.

På spørsmål om hvorfor disse strukturene er så avgjørende for driften, er lovlig skatteplanlegging et av svarene.

Sekretesse

Skatteparadis i denne sammenhengen karakteriseres først og fremst av hemmelighold. Eller sekretesse. Eller anonymitet. Det for noen så kjære barnet har mange navn.

Les hovedsaken:

Les også

Omstridt advokatselskap har hjulpet norsk milliardærfamilie med postboksselskap i skatteparadis i 20 år

Behovet for skatteplanlegging er lett å forstå og forklare. Hemmeligholdet i skatteparadisene er også lett å forstå – ikke minst når kundene er korrupte eller kriminelle og skattesnytere. Men av samme grunn er behovet for hemmeligholdet også tyngre å forklare for lovlydige kunder.

De lovlydige legitimerer

Det er ingen grunn til å mistenke Høegh-familien for å skatteplanlegge seg bort fra loven. Men på spørsmål om hvorfor hemmelighold også synes så viktig, kan svaret godt være at det i seg selv ikke er så viktig.

Da blir neste spørsmål om de lovlydige aktørene som benytter skatteparadis med sekretessetilbud reflekterer over at de bidrar til et miljø av advokater og rådgivere som i neste omgang hjelper kriminelle og korrupte kunder.

Bidrar ikke nettopp de lovlydige kundene til å opprettholde en infrastruktur som gjør det mulig for andre å operere i den svarte delen av økonomien, den uten skattebyrde, den som undergraver stater og bedrifter?

Et viktig spørsmål

Hvor langt strekker samfunnsansvaret seg?

Svaret kan være at de ikke har noe valg, at dette er måten å organisere seg på i internasjonal finans, for eksempel. Statens investeringsfond for selskaper i utviklingsland, Norfund, vil argumentere med at de vanskelig kan gjøre det på annet vis.

Men det er ikke helt åpenbart. Det er fristende å spørre om ikke samfunnsansvar strekker seg i retning av å problematisere strukturer som vi vet undergraver samfunn.

Begrensede muligheter for innsyn gjør nettopp det, selv om ikke alle som benytter seg av dette driver med lyssky virksomhet. Men nettopp de lovlydige burde ha interesse av at skatteparadisene åpnes opp, at informasjon utveksles fritt, at eiere er lette å identifisere. De har jo ingenting å skjule.

Dessuten er det ikke helt uviktig hvem man er i selskap med på advokatfirmaets julekortliste.

Les mer om

  1. Panama Papers
  2. Kultur