Irans makabre 20-årsrekord

I Iran henrettes de fleste ved henging. I fjor skjedde 59 av henrettelsene på offentlig sted. Av de 687 henrettede var det minst 30 kvinner og minst tre mindreårige, rapporterer Iran Human Rights. Dette bildet viser henrettelsene av tre menn i Shiraz i 2011. De var dømt for ran, kidnapping og drap.

Iran har nylig revidert sin straffelov. Listen over lovbrudd som gir dødsstraff, gir likevel inntrykk av å være skrevet i en steinhard, gammeltestamentlig tid.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Minst 687 mennesker ble henrettet i Iran i fjor. Det er det høyeste antallet på 20 år, melder Mahmood Amiry-Moghaddam, den norsk-iranske medisinprofessoren som leder Iran Human Rights (IHR).

Fredag legger han de innsamlede tallene frem i London.

Irans nye straffelov sier dette:

  • Hengt blir den som «kjemper mot Gud» ved å bevæpne seg under ran eller smugling. Alternativ straff for slike forbrytelser er korsfestelse, amputasjon av høyre hånd og venstre fot eller forvisning fra hjembyen.
  • Hengt blir den som begår utroskap, med mindre steining kan la seg gjennomføre.
  • Hengt blir den ikke-muslimske mann som driver utukt med en muslimsk kvinne.
  • Hengt blir den mann som er «aktiv part» i et homofilt forhold, hvis han er gift eller ikke-muslim.
  • Hengt blir den «passive part» i et homofilt forhold, uansett om han er gift eller ikke.
  • Hengt blir den som forbanner profeten Mohammed, hans datter eller de ufeilbarlige imamer.
  • Heksekunst, trolldom og religiøst frafall er ikke lenger med på listen over lovbrudd som gir dødsstraff. Men grunnloven gir dommere rett til å bruke sharialoven for å få en frafallen hengt.

9 år gamle jenter

Den nye straffeloven beholder dødsstraffen for mindreårige, selv om dommerne i endel tilfeller står fritt til å velge mildere reaksjoner. Straffen skal henge sammen med alder og modenhet.

Les også:

Les også

Ble løslatt fra fengsel rett før presidenten dro til USA

Slik de ulike paragrafene er rigget til, kan jenter henges for lovbrudd de har begått helt ned i 9 års alder. Gutter risikerer dødsstraff for forbrytelser de har begått i 15 års alder, konkluderer Iran Human Rights.

Begrunnelsen for den store aldersforskjellen er at jenter modnes raskere enn gutter. Jenter bør altså tidligere enn gutter være i stand til å forstå hva som er rett og galt.

Rebeller

Den nye loven utvider bruken av dødsstraff for opposisjonell virksomhet, mener IHR. Om du forårsaker alvorlig «fordervelse på jorden» ved å spre løgner om staten Iran, ligger du tynt an. Om du dessuten kan kalles en rebell fordi du kan knyttes til en væpnet gruppe, er du enda verre stilt.

Les også:

Les også

Når verden tar fri, arbeider Irans bødler på høygir

Det siste kan handle om å bli tatt med kurdiske bøker i vesken. Tankegangen er: Flere kurdiske grupper er jo bevæpnet, altså er veskens eier knyttet til rebeller.

Alt i alt er paragrafene for vage, og dommerne får for vide fullmakter, mener IHR.

Fortgang

Et flertall av de henrettede er dømt for narkotikakriminalitet. Men denne andelen synker. FN hjelper iranske myndigheter med å bekjempe narkotikatrafikken og tåler dårlig at domfelte straffes med døden.

Dødsstraffen var da også årsak til at Danmark i fjor trakk sin støtte til denne FN-innsatsen. Det er ikke utenkelig at det utenlandske påtrykket har virket, mener IHR.

Les også:

Les også

Flere land gjenopptar henrettelser

Påfallende er den samtidige økningen i antall henrettede som er dømt for drap. Kan dette være en «kompensasjon» for at færre narkodømte ender i galgen? spør regimekritikerne.

Det kan også være noe helt annet. Man kan ha satt fortgang i saker som har ligget på vent — spesielt saker der den dreptes familie kan kreve hevn etter prinsippet om øye-for-øye, tann for tann.