Kommentar

Politikken speiler ikke folket. Seniorene er for dårlig representert.

 • Knut Olav Åmås
  Knut Olav Åmås
  Skribent og direktør i Stiftelsen Fritt Ord
Det ser ut til å bli tidenes mest elendige representasjon av eldre på Stortinget. Nesten ingen reagerer, men det er da en grotesk situasjon? spør Knut Olav Åmås.

Den enorme verdien av eldres erfaring er blitt ytterligere usynlig og marginalisert.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Om ni år er det flere eldre enn barn og unge i Norge. Men på Stortinget blir det maks én over 70 år etter valget. Det skulle vært 20.

Ut fra hvordan politikken ser ut, skulle man ikke tro vi er midt i en eldrebølge. Det verste er at det går i feil retning.

I inneværende stortingsperiode er det iallfall tre representanter over 70. Etter valget til høsten blir Carl I. Hagen eneste stortingspolitiker som er eldre enn 70 år, hvis han blir innvalgt fra Oppland.

Det skulle vært ca. tjue ganger så mange hvis Stortinget hadde speilet befolkningen. For hele 12 prosent av nordmenn er i dag eldre enn 70.

Det ser ut til å bli tidenes mest elendige representasjon av eldre på Stortinget. Nesten ingen reagerer, men det er da en grotesk situasjon?

I regjeringen er statsminister Erna Solberg selv den «eldste» med sine 59 år. Snittalderen på Stortinget har sunket og sunket, i dag er den så lav som 46,1 år blant representantene. Denne situasjonen svekker det norske folkestyret.

Les også

Martin Kolberg (Ap) tar ikke gjenvalg til Stortinget

Flere eldre enn unge

Disse faktaene er underlige sett i lys av befolkningsutviklingen: Om bare ni år, i 2030, vil det være flere eldre over 65 år i Norge enn barn og unge. Og i 2060 vil hver femte nordmann være over 70 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Antallet over 80 vil tredobles og antallet over 90 år femdobles.

Utgiftene til folketrygden vil vokse med 100 milliarder kroner de neste ti år. På den andre siden vil flere jobbe lenger før pensjonsalder, samfunnet får mer ut av seniorene i form av arbeid og skatteinntekter.

Eldre vil kort sagt være en viktigere og større del av det norske samfunnet.

Hvorfor tenker ikke partiene adskillig mer på å speile befolkningen aldersmessig? De utgjør jo større og større velgergrupper.

Nominasjonsprosessene som nå er ferdige, har likevel gitt et nedslående resultat. Jeg spør Trude Drevland (73), tidligere ordfører i Bergen og nå leder av Råd for et aldersvennlig Norge, hva hun synes om situasjonen.

Hun sier: «Når vi nå i de nærmeste tiår blir svært mange flere og friskere eldre, kreves det holdningsendring i samfunnet, inkludert samtlige politiske partier.»

Svekket troverdighet

Ja, partienes troverdighet blir svekket. Situasjonen viser at vi rett og slett ikke har et aldersvennlig Norge i 2021. Den enorme verdien av eldres erfaring er blitt ytterligere usynlig og marginalisert.

Den dramatiske underrepresentasjonen av eldre i norsk politikk er et symptom på fenomenet «alderisme», det vil si fordommer og diskriminerende holdninger mot mennesker på bakgrunn av alder. Det kommer daglig til uttrykk i samfunnsdebatten, tenk bare på uttrykket «gamle gubber», som ser ut til å ha blitt helt greit å bruke.

Ikke rart at overskriften på A-magasinets reportasje om eldre i politikken 22. januar i år var «Her går de gamle hjem».

Det er en skam for folkestyret at de må gjøre det.

Les også

 1. De gamles hevn

 2. Eldre er blitt mindre synlige i vårt ungdomsdyrkende Norge | Knut Olav Åmås

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Eldre
 2. Eldrebølge
 3. Knut Olav Åmås