Kommentar

Ikke skyv ansvaret for dårlig politikk over på folket, Helleland!

  • Joacim Lund
    Joacim Lund
    Kommentator

Det manglet ikke advarsler mot å redusere fedrekvoten. Nå skylder Linda Hofstad Helleland (H) på fedrene for den politiske fiaskoen.

Neste år har vi 25 års erfaring med fedrekvote i Norge. Skal vi trekke én lærdom ut av erfaringene, er det at fedrekvoten og norske fedres uttak av permisjon har danset kinn mot kinn hele veien.

Før den første, lille fedrekvoten ble innført i 1993 tok bare 2 prosent av norske fedre ut permisjon for å være hjemme med barna sine. Siden er kvoten blitt utvidet fem ganger, og fedrene har tatt ut stadig mer permisjon. I dag tar rundt 90 prosent av norske fedre ut permisjon.

Les hele saken med abonnement