Ole Robert Reitan - En snill egoist

  • Joacim Lund
Rema-sjef Ole Robert Reitan satser tungt på bærekraftig business.

Derfor er Rema-Reitan plutselig hektet på bærekraft.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Vi skal være snille egoister», sa kolonialmajor Odd Reitan en gang. Når sønnen Ole Robert nå legger opp en langsiktig nasjonal strategi for å gjøre utvalget i Rema-butikkene mer bærekraftig, er det akkurat det han er. En snill egoist. Snill fordi det kan bety mye for både folkehelse, dyrevelferd og miljøsaken når de store aktørene gjør noe. Egoist fordi det gagner ham selv.

Opp med volumet

Økologisk mat har vært gjenstand for en som regel søvndyssende debatt de siste årene. Stort sett handler den om hvorvidt økomat er sunnere enn andre ting, og ikke om dyrevelferd eller miljø. Når Rema-eide Stangekylling nå legger om til heløkologisk produksjon, scorer de høyest på nesten alle parametere for dyrevelferd. Og smak, ikke minst. Men dyr er den ikke – fordi Rema kan klare å omsette et stort volum. Et godt eksempel på at det monner når de store kjedene bestemmer seg for å gjøre noe. Men grunnen til at de gjør noe, er at det er god butikk.

Bærekraft er rett og slett moderne. Og penger i pungen er alltid moderne.

Nye posisjoner

Inntil nå har kjedene konkurrert om å ha de laveste prisene. Rema har tatt den posisjonen, og utfordres stort sett av Kiwi. Men det finnes andre posisjoner også. Mest miljøvennlige kjede. Mest dyrevennlige. Eller mest verdidrevne , som Rema kaller det. Markedet for økologisk og annen bærekraftig mat begynner å bli modent. Bærekraft er rett og slett moderne. Og penger i pungen er alltid moderne.

Les også

Rema skal få opp veksten med mer og billigere økologisk mat

Kjøpekraft og bærekraft

Så fort Rema kan få opp volumet, kan de begynne å tjene penger på det. Da går bærekraft fra å være en klamp om foten til å bli en forretningsidé. Eller som Ole Robert Reitan selv sier det: «Bærekraft kan ikke være dårlig business. Dårlig business er ikke bærekraftig». Gjør det ham til en egoist? Nei. Jeg synes ikke det. I så fall en snill en.