Kommentar

Derfor betaler du det hvite ut av øyet når du tar en taxi... | Joacim Lund

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  kommentator

Høye etableringshindre og manglende konkurranse gir galopperende priser og kundeflukt i drosjenæringen. Drosjeeierne er skjermet, men bør ikke føle seg for trygge. Foto: Espen Hofoss

... og derfor vil turen bli billigere og bedre om noen år.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det kan se ut som om det går dårlig for Uber. Nå trekker de sin drosjekonkurrent Uber Pop ut av Norge, og fredag tapte giganten sin ankesak i en britisk domstol. Fra nå av må de behandle sjåførene som ansatte, med de rettighetene det medfører, ikke som selvstendig næringsdrivende. Det gjør Ubers forretningsmodell mindre lukrativ. Sannsynligvis blir det også vanskelig å opprettholde prisgapet mellom deres biler og de tradisjonelle drosjene, noe som åpenbart er av stor betydning for Ubers popularitet.

Jeg vil anta at drosjeeierne jubler og danser til musikken fra orkesteret som spiller mens skuta går ned.

Les også

Uber trekker seg ut av Norge etter millionbot

Fremtiden kan ikke forbys

I fjor høst var jeg passasjer i en selvkjørende buss. Den dro ikke skinnet av pølsa, for å uttrykke det forsiktig. Det var som å se gresset gro, der den kjørte 30 meter mellom kjegler med sperrebånd på et lukket område på Fornebu. Der og da føltes det som om selvkjørende biler fortsatt er science fiction. Bortsett fra at bussen ikke hadde sjåfør, da.

Måneden etter ble det lagt ut en video på Youtube. Oppstartsbedriften Otto hadde utstyrt en Volvo-trailer med teknologi som gjorde den selvkjørende, og sendte den ut på landeveien med 50.000 Budweiser-bokser i bagasjen. Uten sjåfør.

Den videoen bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på Norges mer enn 60.000 yrkessjåfører (selv ikke 50.000 Budweisere er nok til å dempe angsten). Teknologien finnes allerede, og i løpet av de neste par årene vil den begynne å erstatte mennesker bak rattet. Trøsten kan bli at næringen holdes i live en stund av lover og regler fra en helt annen tid.

Drosjeeierne mot røkla

Nettopp drosjenæringen er et godt eksempel på hvordan sendrektig byråkrati står i veien for innovasjon:

 • Kundene elsker tjenesten.
 • EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at norske regler om tilgang til drosjemarkedet, som krever forhåndsgodkjenning i form av en lisens, er i strid med etableringsfriheten i EØS-avtalen. Norge må svare ESA innen 20. desember, etter en haug med utsettelser.
 • Delingsøkonomiutvalget mener at manglende konkurranse i drosjemarkedet gir høyere pris og lavere kvalitet på tilbudet, og påfører samfunnet et effektivitetstap.
 • «De som tjener på dagens rammeverk, er løyvehaverne. De som taper, er kundene,» mener Konkurransetilsynet.
 • Produktivitetskommisjonen mener at behovsprøvingen og prisreguleringen bør oppheves for å «fremme nyetablering i drosjenæringen, øke konkurransen, effektivisere og gi muligheter for et mer differensiert tilbud».
 • Uber selv har vært krystallklare på at de ønsker å bli regulert med både krav til vandelsattest og automatisk skatteinberetning, men at antallsbegrensningen i løyveordningen må fjernes.

Likevel holder Samferdselsdepartementet en beskyttende hånd over den overregulerte drosjenæringen. Forstå det de som kan.

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

Tanken med et begrenset antall drosjeløyver var i sin tid nobel: Den skulle sikre oss kunder et godt transporttilbud, og sjåførene skulle ha gode arbeidsforhold. Ordningen har fungert etter hensikten. Selv i de tynt befolkede distriktene har det vært mulig å få tak i en drosje, fordi det har vært mulig å leve av å kjøre. Men ordningen fungerer ikke lenger.

Prisene raser oppover. Siden 2004 har drosjetakstene økt nesten tre ganger så mye som de generelle prisutviklingen, ifølge Norges for tiden aller heteste bedrift, SSB. Resultatet er at drosjene blir stadig mindre populære. I 2009 hadde drosjene i Oslo passasjer halvparten av tiden. I dag står de stille 70 prosent av tiden, også det ifølge SSB. Sjåførene skal ha lønn for å stå stille også. Regningen havner bokstavelig talt i fanget på deg som kunde.

Den grønne kurven viser generell prisutvikling, den blå kurven drosjeprisene. Foto: SSB

Noko kjem til å kome

Etableringshindrene må fjernes. Konkurransen må økes. Tilbudet må bedres. Prisene må ned.

Inntil myndighetene lytter til Konkurransetilsynet, Produktivitetskommisjonen, Delingsøkonomiutvalget, ESA og ikke minst kundene, vil den negative utviklingen bare fortsette. Med mindre teknologien i mellomtiden har gjort sjåførene overflødige, da.

En kan se for seg en fremtidig drosjenæring i Oslo som består av helelektriske, førerløse biler. Et brukergrensesnitt som er trygt, billig, effektivt og praktisk. At det er behov for færre drosjer på veiene fordi de har 80 prosent belegg, ikke 30. Kanskje kan det gjøre det meningsløst å eie bil selv.

Det høres litt UFO ut, men teknologien finnes allerede. Det er reguleringene det står på. Vet du forresten hvem som eier Otto, du vet, selskapet med de selvkjørende trailerne?

Riktig svar: Uber.

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Taxibransjen
 3. Teknologi
 4. Uber
 5. Samferdselsdepartementet
 6. Konkurransetilsynet
 7. ESA