Kommentar

Retten kler fullstendig av Eirik Jensen

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Foto: Jan T. Espedal

Historiens største politiskandale er et faktum.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

På forhånd hadde jeg nok ventet at tingrettens dommere ville ha gitt uttrykk for noe tvil om skyldspørsmålet for den meritterte politimannen Eirik Jensen.

Der tok jeg feil.

Dommer Kim Heger og resten av dommerkollegiet er ikke i tvil i det hele tatt på noe sted i den knusende dommen. Ikke fnugg av tvil.

På side etter side avkles Eirik Jensen. Omtrent alt han har sagt til sitt forsvar under den fem måneder lange rettssaken her i rettssal 250 tilbakevises av dommerne.

Lovens strengeste straff

Han står ribbet tilbake. Dømt til lovens strengeste straff og fremstår som totalt uten troverdighet i dommen.

Han er tatt i løgn etter løgn, mener tingrettens dommere i den enstemmige dommen.

Jensen dømmes for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Det er ikke småtterier. Derfor hadde retten heller ikke noe alternativ når den skulle utmåle straff.

21 års fengsel er det eneste riktige for så grove forbrytelser.

Jeg tar det som en selvfølge at Jensen anker dommen, så lenge han mener at han er uskyldig dømt.

I en ankesak er det en jury som skal avgjøre skyldspørsmålet, men uansett kan det ikke være lett å komme i lagmannsretten med en sånn knusende dom som bakteppe.

Les også

BAKGRUNN: Eirik Jensen skyldig på alle vesentlige punkter – fikk 21 års fengsel av tingretten

Sentral medvirkning

Tingretten bemerker blant annet at Jensens medvirkning til Gjermund Cappelens mangeårige import av hasj ikke kan betegnes som perifer eller beskjeden. Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av Cappelens virksomhet.

Politimannen styrket ikke bare Cappelens forsett gjennom aktiv medvirkning. Han engasjerte seg aktivt i Cappelens kriminelle virksomhet ved å holde seg orientert om aktuelle innførsler – og i den forbindelse gitt hasjbaronen beroligende informasjon og råd.

«Jensen har bevisst og aktivt latt Cappelen i ti år være i den tro at han og hans hasjvirksomhet er beskyttet av Jensen, og således at en av de viktigste hindringene for kriminalitet er ryddet av veien», heter det i dommen.

Og for dette har Jensen tatt seg betalt. Godt betalt.

Enestående sak

Retten mener at Jensens mye omtalte beholdning av kontanter stadig fikk påfyll fra en ukjent kilde. Mye tyder på at den ukjente kilden var Gjermund Cappelen.

Det interessante her er at pengestrømmen til Jensen stanset opp i det øyeblikk politiet pågrep Cappelen.

Etter min oppfatning er denne saken det mest alvorlige angrep på tilliten til norsk politi.

Tingretten slår da også fast at det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger som Jensen har hatt – med ansvar for å drive etterforskning mot blant andre narkotikaforbrytere – i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet.

Les også

Eirik Jensens forsvarer: – Dommen vil bli anket

Serverte Jensen på et fat

Gjermund Cappelen har bedrevet sin kriminelle virksomhet siden 1993, hele tiden med base i Bærum. Cappelen og Jensen har hatt et nært forhold siden den tid, selv om tiltalen i saken kun dreier seg om årene fra 2004 til 2013.

Cappelen har tilstått sin brøde og ønsker strafferabatt. Trolig større rabatt enn de seks årene han fikk i rabatt av tingretten. Han mener han fortjener en straff ned mot ti års fengsel for å ha servert Eirik Jensen på et fat for Spesialenheten.

Her har den godeste Cappelen et poeng: Uten hans forklaring hadde det neppe blitt noen etterforskning mot Jensen.

Gjermund Cappelen på første rad, Eirik Jensen på raden bak – i motsatt ende. Slik satt de under rettssaken, og slik satt de mandag da dommen ble lest opp. Foto: Jan Tomas Espedal

Burde vært avslørt tidligere

Slik dommen i Oslo tingrett fremstår, er dette fortellingen om en politiskandale. I mange år hadde deler av politiet sterk mistanke til Cappelen – og til Jensen.

Etter min oppfatning burde Cappelen ha vært avslørt for mange år siden. Da ville han trolig også ha tatt med seg Jensen i dragsuget.

Svekket tillit

Det er ingen tvil om at tilliten til politiet er svekket med dagens dom. Sånne saker som dette kjenner vi bare fra land vi helst ikke sammenligner oss med – eller fra kriminallitteraturen.

Jeg håper at dommen i Oslo tingrett blir en vekker for politi og påtalemyndighet. Hva kan vi lære av feilene som er gjort? Her bør riksadvokaten på banen.

Må granskes.

Det er prisverdig at Oslo politimester allerede er på banen og åpner for ekstern gransking etter dommen mot Eirik Jensen.

Jensen var ansatt i politidistriktet i en mannsalder – ble ansatt i 1977. Allerede i 1993 begynte samrøret med Gjermund Cappelen. Han har hatt mange kolleger, overordnede og underordnede.

Når det i ettertid er blitt kjent at så mange hadde mistanker til den nå pensjonerte politimannen: Hvorfor ble han ikke stanset?

Misforstått kollegialitet?

Eller var det slik at ingen turde røre den meritterte Jensen; mannen som fikk medaljer og heder for sin innsats mot kriminalitet.

Nødvendig med gransking.

Jeg er ikke ute etter å hugge hodet av folk, men det er viktig at denne saken fører til en bred gransking. Og den granskingen bør foretas av folk utenfor Oslo politidistrikt.

Enhver granskingskommisjon må ha den nødvendige tillit. Det vil ikke en intern gransking i Oslo politidistrikt ha. Derfor er politimesterens initiativ om ekstern gransking fornuftig.

Vi har sett det før i den såkalte Monika-saken i Bergen. Der ville politiet i Bergen først granske seg selv. Da tok riksadvokaten affære. Det bør han gjøre i denne saken også.

Det er ikke nødvendig å vente på en rettskraftig dom, som jeg forstår at politidirektøren ønsker.

For nå som politiet har mistet dyden, kan vi ikke risikere at det er flere som Jensen på gang der ute.

Da knuses tilliten til politiet.

Foto: Espedal, Jan Tomas

Les mer om

 1. Politiet
 2. Narkotika
 3. Krim

Flere artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Rettskommentator Inge D. Hanssen: Et avgjørende spørsmål for lagretten: Hva visste Eirik Jensen om Gjermund Cappelens virksomhet?

 3. NORGE
  Publisert:

  Krever granskning av Eirik Jensen-sakskomplekset

 4. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensens forsvarer: – En anke ligger i kortene

 5. NORGE
  Publisert:

  Direkteblogg: Jensen må belage seg på en ny runde. Juryens kjennelse satt til side av fagdommerne.

 6. NORGE
  Publisert:

  Gjermund Cappelen vil ha kortere straff – anker til Høyesterett