Kommentar

Vi i Viken vil være visjonære | Halvor Hegtun

Egentlig er det bare dumskapen som setter grenser i jakten på en god visjon.

e-mail

 • Halvor Hegtun
  Journalist
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

– Har du sendt inn et forslag?

– Forslag?

Naboen på den andre siden av hagegjerdet så ut som et eneste stort spørsmålstegn, han hadde ikke engang hørt om den.

Innspillsprosessen. På nettstedet viken.no. Den som etter en åpen og inkluderende prosess skal munne ut i en poengtert og inspirerende visjon for Viken fylkeskommune.

Sandvika seiler opp som sannsynlig hovedstad i Viken fylkeskommune. Men hva blir visjonen? Tom A. Kolstad

Med 1,2 millioner mennesker blir Viken fra 1. januar 2020 den i særklasse største av Norges 11 fylkeskommuner. Størrelsen er i seg selv en kilde til stolthet og samhold for alle på aksen Halden-Askim-Bjørkelangen-Nittedal-Sandvika-Drammen-Lampeland-Geilo, men visjonen skal gi det lille ekstra. Den skal erstatte visjonene til de tre gamle fylkeskommunene som slås sammen:

Akershus: Ledende og levende

Buskerud: Skaper resultater gjennom samhandling

Østfold: Grenseløse Østfold

En nærliggende mulighet, som ikke sårer noen, er en sammenslåing av disse tre godt innkjørte og folkekjære visjonene.

«Ledende, levende og grenseløse Viken skaper resultater gjennom samhandling.»

Ikke ueffen i det hele tatt, men blir den for lang?

«En visjon skal være kort og gjerne fengende. Helst på bare én setning. Den skal være noe å strekke seg etter, den skal være ambisiøs, men den skal også være lett å huske», skriver styringsgruppen som jobber med dette i Viken.

Den ble for lang

Utkastet til utdanningsvisjon for Universitetet i Oslo, presentert for styret i 2016, ble litt for lang:

«Universitetet i Oslo er et ledende forskningsuniversitet som bygger sine utdanninger på et solid faglig fundament og en unik faglig bredde. Den internasjonale orienteringen preger all aktivitet. I fellesskap søker institusjonen, lærerne og studentene nye sammenhenger mellom utdanning, forskning og innovasjon, på tvers av kunnskapsområder og profesjoner, i samspill med samfunnet.»

Styret sendte visjonen tilbake til videre bearbeidelse. Professor og universitetsstyremedlem Kristian Gundersen la inn en protokolltilførsel om at denne typen visjon var et uegnet styringsverktøy for høyt utdannede og motiverte mennesker.

– Man bør ikke bruke tid på sånt vrøvl, utdypet Gundersen overfor nettavisen Khrono. Fysiolog Gundersen gikk likevel ikke så langt som tyskernes gamle forbundskansler og realpolitiker Helmut Schmidt, som utallige ganger er blitt sitert på følgende:

«Den som har visjoner, bør søke lege.»

I Viken var medlemmene av fylkestinget i Østfold blant de første som kastet seg inn i innspillsprosessen, på nettet ligger glade bilder av hvordan de klistret gule post-it-lapper på veggen. «Der Norge møtes» og «Alt du kan tenke deg» var blant forslagene der.

Også de ansatte i fylkesadministrasjonene i Sarpsborg, Drammen og Galleriet på Vaterland er satt i sving med litt visjonsdugnad innimellom alt det andre.

Det skal ikke skorte på kontorrekvisita i visjonsarbeidet. LUCAS JACKSON / X90066

Bare dumskapen setter begrensninger

Mulighetene er så mange. Egentlig er det bare dumskapen som setter begrensninger i dette arbeidet.

Vi er Viken.

Viken kan.

Viken er konge.

Våken i viken.

Viken dag er det i dag.

Spør ikke hva Viken kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Viken.

Hverdag og weekend i Viken.

Viken – en racer i samhandling.

Viken – et Norge i miniatyr, styrt fra Sandvika.

Fra Sponvika til Hallingskarvet–Viken ruler.

Fylkesvei. Videregående skole. Tannhelse. Vi i Viken bare kan det.

Det er Viken, det er Viken som kommer nå.

Viken. Der ingen begrensninger vites.

Mange poeng å spille på

Det ligger noen fun-facts på viken.no om den langt fra kjedelige nye fylkeskommunen:

 • I Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag tilsammen 61 kommuner, av disse har 17 kommuner under 5000 innbyggere.
 • I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner.
 • Samlet er det 74 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi. Samlet hadde fylkene 42 386 elever i videregående opplæring i skoleåret 2016–2017. Av disse gikk 40 241 elever på videregående skoler i fylkeskommunal regi.

Det menneske finnes knapt, som ikke evner å utvikle en ok visjon ut av alt dette.

I ettermiddag strekker jeg en post-it-blokk over til nabo Antonsen.

Les mer om

 1. Regionreform
 2. Norge
 3. Østfold
 4. Drammen

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Regionene rakner, det er vår

 2. A-MAGASINET

  Østfold, Akershus og Buskerud blir slått sammen. Vi dro på weekendtur til framtidens Viken.

 3. KOMMENTAR

  Oslo Met kan flytte 3000 studenter fra Lillestrøm til Pilestredet. Politikerne kan ikke blande seg borti det.

 4. POLITIKK

  Vil øke antall studieplasser med 4000 i år

 5. DEBATT

  Kort sagt, fredag 1. juni

 6. NORGE

  Eksperter mener: Regionvirvaret gjør Norge svakt rigget for de store problemene.