Kommentar

Slik kan korona-innstramningene til uken bli

Statsminister Erna Solberg (H) varslet nye nasjonale tiltak til uken – men ikke hvordan de vil se ut. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sannsynligvis vil regjeringen ikke innføre nye, brede tiltak som rammer alle.

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  kommentator
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Jeg er bekymret. Vi kommer med nasjonale innstramninger fra neste uke», sa statsminister Erna Solberg da hun holdt pressekonferanse fredag. Det var ventet ettersom Europa er inne i en dramatisk, ny smittebølge, og de norske tallene går i gal retning.

Antallet sykehusinnleggelser øker. Andel eldre som blir smittet øker. På enkeltdager er smitten på nivå med de høyeste tallene fra den første smittebølgen i mars og april. Oslo har vedvarende høy smitte med alvorlige topper.

Hvordan innstramningene blir, sa Solberg lite om. Men det er mulig å tolke det lille hun sa for å danne seg et bilde av hva som kan komme.

Les også

Det viktigste fra dagens pressekonferanse: Bekymret Solberg varsler nasjonale innstramninger

Problemgruppene

«Tiltakene vil være målrettet på de områdene vi nå ser at smitten øker», sa Solberg.

Det er ikke vanskelig å tenke seg til hvilke områder hun snakker om.

1. Arbeidsreisende

I Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 42 fremgår det at omtrent en fjerdedel av alle registrerte smittede er blitt smittet utenfor Norge. Omtrent halvparten av disse ble smittet i Polen.

Det kan se ut som om arbeidsgiverne ikke følger opp karantenebestemmelsene godt nok. Arbeidere skal testes to ganger med minimum 48 timer mellom de to testene. Frem til første negative test foreligger, har personen innreisekarantene. Frem til andre negative test foreligger, har personen innreisekarantene på fritiden.

Her er det grunn til å tro at mange arbeidsgivere slurver. Arbeidsreisende bor ofte trangt i brakker med andre arbeidere uten mulighet til å begrense eventuell smitte.

I fredagens pressekonferanse røpte helseminister Bent Høie (H) at han har kalt inn LO og NHO til et møte mandag morgen. Det vil sannsynligvis dreie seg om hvordan arbeidsgiverne håndterer karantenereglene når arbeidsreisende kommer til Norge for å jobbe.

Les også

Nå øker smitteimporten til Norge kraftig. Ett land skiller seg ut.

2. Innvandrergrupper

I ett av tre bekreftede covid-tilfeller der fødeland er kjent, er pasientens fødeland et annet enn Norge. På topp 5-listen er Somalia, Polen, Pakistan, Irak og Afghanistan, i den rekkefølgen.

Årsaken til at disse gruppene er overrepresentert i smittetallene, er litt uklare. Folkehelseinstituttet jobber nå med å skaffe seg bedre oversikt, men har noen teorier.

Blant annet peker de på at innvandrerbefolkningen i snitt er yngre enn befolkningen sett under ett, og at derfor flere innvandrere havner i gruppen unge voksne, som topper smittestatistikken. Innvandrere er dessuten overrepresentert i risikoyrker der de møter mange mennesker, som taxi, annen transport og helse- og omsorgsyrker. Mange innvandrere tilhører store familier og bor trangt. Noen innvandrergrupper er dessuten overrepresentert på statistikkene for diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Les også

Halvparten av koronapasientene ved sykehusene er født i et annet land

3. Studentmiljøene

Smitten i studentmiljøene er en av regjeringens store hodepiner. Større smitteutbrudd i disse miljøene har vært et tilbakevendende problem hele høsten. Blant annet har studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen vært hardt rammet – i flere omganger. Så sent som fredag ble det klart at 18 nye studenter hadde testet positivt de siste to døgnene.

Noe av smitten i studentmiljøene skyldes sosiale sammenkomster, noe skyldes at studentene ofte bor flere sammen i kollektiver.

Innretningen på tiltakene er usikker

At tiltakene vil målrettes mot disse tre gruppene, virker nokså sikkert. Hvordan tiltakene skal innrettes, er derimot høyst usikkert. Derfor har regjeringen bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å utarbeide forslag til målrettede tiltak. Det vil nødvendigvis måtte ferdigstilles over helgen.

Den overordnede ideen virker uansett fornuftig. Alle vil helst leve så normalt som mulig. Det krever imidlertid at smittetallene er lave. Ved å målrette tiltakene vil en forhåpentlig kunne få ned smittetallene uten at folk flest opplever tiltakene som særlig inngripende.

Kanskje kan denne tilnærmingen også hjelpe byrådsleder Raymond Johansen med å få ned de høye smittetallene i Oslo. Oslo har jo tross alt mange borgere som tilhører en eller flere av gruppene som har mye smitte akkurat nå.

Det vil i så fall kunne bli helt avgjørende for hvorvidt nordmenn kan leve nokså normalt gjennom vinteren – eller om Norge blir en del av den dramatiske, nye smittebølgen i Europa.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Polen
 4. Norges Handelshøyskole (NHH)
 5. Folkehelseinstituttet
 6. Student
 7. Norges Handelshøyskole