Eldreomsorgen i Oslo står foran store utfordringer

Helsebyråden Robert Steen fra Arbeiderpartiet bør ta historiene fra opprørte pårørende på stort alvor.

Kritikken mot Ullern helsehus reiser grunnleggende spørsmål om eldreomsorgen. En høring er helt på sin plass.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Fulle bleier. Ingen dusjing. Manglende legetilsyn. Klagene mot Ullern helsehus har vært mange og alvorlige den siste tiden.

Flere familier har den siste tiden fortalt opprivende historier om hvordan deres nærmeste er blitt behandlet ved Ullern helsehus. Det har kommet frem i flere artikler i Avisa Oslo og i reportasjer på NRK.

Les hele saken med abonnement