Kommentar

SXSW oppsummert: Slik forandrer teknologien verden akkurat nå

 • Joacim Lund, Austin, Texas
  Joacim Lund, Austin, Texas

Foto: Inge Grødum

Hvordan vi spiser, lever, overlever og forflytter oss. Snart er alt annerledes.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Da lysene ble slukket og den siste gjesten gikk fra teknologifesten South by Southwest (SXSW) i Austin, Texas denne uken, mente mange at 2017 nok er et slags mellomår uten de helt store lanseringene. På sett og vis er det riktig. Det var neppe en ny Facebook, Apple eller Amazon mellom oppstartsbedriftene der.

Likevel mener jeg at SXSW var mer spennende i år enn noensinne.

Tech, Buds and rock ‘n’ roll

SXSW er fortsatt en fest, med barbeque, øl, margaritas, livemusikk, tacos, boots og bredbremmede hatter hvor enn du snur deg. Inne i konferanserommene snakkes det fortsatt om ganske sprø ting, som Mars-reiser, evig liv og hvordan kirken kan revolusjoneres med kunstig intelligens. Men for hvert år som går handler SXSW stadig mer om samfunnsutvikling, rett og slett fordi teknologi ikke lenger er noe på siden av samfunnet, men en del av alt som foregår.

SXSW 2017 handlet om hvordan den nye teknologien kan løse problemer vi har balet med i generasjoner. Hvilke samfunnsområder som nyter den største utviklingen nå, kommer jeg straks tilbake til, men først litt om selve teknologien.

Kunstig intelligens

Det store buzz-begrepet på SXSW i år var AI, eller kunstig intelligens, altså programvare som følger med på omgivelsene sine og samler informasjon som den bruker til å ta valg for å oppnå et mål.

Så langt har den offentlige samtalen om kunstig intelligens handlet mest om hvor farlig det er, og prominente teknologitenkere som Elon Musk, Stephen Hawking og Bill Gates har alle advart mot det de mener kan sammenlignes med å påkalle djevelen.

I år var kunstig intelligens overalt i programmet, men omtalt i mer nøytrale ordelag som den viktigste av teknologiene som driver utviklingen videre – raskt – på ulike samfunnsområder. Andre nøkkelteknologier nå er sensorer, mobilteknologi og bioteknologi. Til sammen gir nyvinningene på disse områdene muligheten til å revolusjonere verden på mange områder samtidig:

1) Helse

I helsevesenet finnes det to viktige mål som teknologien nå er i ferd med å innfri. Det ene er å unngå akuttmottaket og sykehusopphold, både for å unngå menneskelig lidelse og fordi det koster ubegripelig mye penger. Kombinasjonen kunstig intelligens, mobilteknologi og stadig mindre, bedre og billigere sensorer gjør det nå mulig å oppdage symptomer mye tidligere, og gjøre noe før det er for sent. Det gir høyere livskvalitet og reduserer risikoen for alvorlig sykdom og for tidlig død.

Et annet mål er å gi effektiv behandling til pasienter som er syke. Innen genmodifisering går utviklingen raskt, noe som kan revolusjonere forebygging og behandling av alle tenkelige sykdommer.

I nevroteknologien utvikles fremtidens proteser. De er fulle av mikrochips, beveger seg naturlig, kan hektes på kroppens nervesystem, styres med tankekraft og føle berøring.

Det utvikles også teknologi som skal sørge for at pasienter tar medisinene sine og møter opp til avtaler, to av de største utgiftspostene på helsebudsjettet.

Implementeringen av all denne teknologien går imidlertid ikke like raskt. Vet vi at det virker? Hva med bivirkningene? Datasikkerhet? Det kan ta mange år før dagens teknologi blir godkjent og tatt i bruk.

 • Les mer om utviklingen innen helseteknologi her:
Joacim Lund på South by Southwest: «Nesten halvparten av oss vil få kreft før eller siden. Teknologien kan redde oss».

2) Mat

Tjenester som Food pairing har omfavnet kunstig intelligens for å gi deg og meg et smartere kosthold. De analyserer matvarer på molekylnivå, bygger opp en diger database med aromaer, og bruker dataene til å foreslå kombinasjoner for deg basert på hva du liker. Du kan altså bli anbefalt for eksempel en øl ut fra hvilke grønnsaker du foretrekker, eller for eksempel oppdage ingredienser som passer til skreien du akkurat har kjøpt, men som du aldri ville tenkt på selv.

Smakskombinasjoner på dette nivået har hittil vært forbeholdt restaurantene som huser verdens mest erfarne og kreative kokker. Men det stopper ikke der. Når kroppens verdier og funksjoner overvåkes døgnet rundt, er det lett å se for seg hvordan anbefalinger til mat du liker kan kombineres med anbefalinger til mat du trenger, altså et kosthold som ikke bare smaker fantastisk, men som gir helsemessige gevinster.

Produksjon av mat er også i rivende utvikling, med datastyrt dyrking i byer som den viktigste trenden.

 • Mer om bydyrking her:
Les også

By og land, hand i hand!

3) Transport

Det alle lurer på, er når de selvkjørende bilene kommer på markedet. I år nyanserte representantene for bilindustrien bildet, og svaret er «gradvis».

Alle de store bilprodusentene utvikler nå semiautonome biler, altså biler som krever en fører, men som gjør mye selv. De første kjøretøyene som virkelig blir selvkjørende er trailere, fordi langtransport er lite komplisert.

Når det gjelder selvkjørende biler står det derfor mer på regulering og lovgivning enn på teknologien, men det bør vel være rimelig å anta at de er et vanlig syn i løpet av de ti neste årene. I mellomtiden vil vi begynne å snakke om førerløse fly for 2-6 personer som den neste store greia, en utvikling som drives frem blant annet av EU-kommisjonens Pplane-prosjekt.

 • Les Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng om Teslas semiautonome biler:
Musk gir alle full selvkjøring: Slik skal Tesla hente frem egoisten i oss

4) Smarte byer

I 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i en by. Det betyr at det åpner seg store muligheter for smarte, effektive, miljøvennlige og kostnadsbesparende samfunn, der alt fra søppelhåndtering og energiforbruk til transport, vann og kloakk styres av en kombinasjon av sensorer, IOT (internet of things, altså at alt kobles til nett), kunstig intelligens og analyser i sanntid.

Faren ved å digitalisere alt, er at alt kan hackes. Og slår du ut en av byens vitale funksjoner, som vann eller elektrisitet, tar det ikke mange dager før situasjonen er alvorlig.

Sikkerhet for smarte byer vil derfor bli en lukrativ bransje i årene som kommer.

Vanskelige dilemmaer

Som alltid når ny teknologi kommer til, dukker det opp nye dilemmaer. Helseteknologien skaper debatt om personvern, klasseskiller og endring av arvemateriale. Transportteknologien skaper debatt om ansvar ved ulykker og tap av arbeidsplasser i transportsektoren. Smartbyteknologien skaper debatt om samfunnssikkerhet og – igjen – tap av arbeidsplasser. Og så videre.

Det gjelder å ha tungen rett i munnen når utviklingen går så raskt. Det er mye som kan gå galt. Men oppsummert ga SXSW 2017 et løfte om en vidunderlig, ny verden – i en ikke altfor fjern fremtid.

Les mer om

 1. Teknologi
 2. Energiforbruk
 3. Personvern
 4. Bioteknologi
 5. Transport
 6. Elon Musk
 7. Bill Gates