Velkommen til de sommerlige sensurleker! | Helene Skjeggestad

Sensorrollen undervurderes. Vilkårligheten i ordningen rammer ungdommer i en av livets mest sårbare situasjoner.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Disse eksemplene tok det meg fem minutter å finne. For hvert år dukker det opp eksempler på elever som har klaget på eksamen og endt opp med en ny karakter. Hvert år blir et nytt kull sjokkert over vilkårligheten i dagens eksamensordning og etterlyser et bedre system. Og hvert år skjer det lite mens man venter på en ny diskusjon neste år.

Men i år er det kommet et lite plaster på eksamenssåret.

Les hele saken med abonnement