Tenk om all oljen plutselig blir verdiløs | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Klimapolitikken og oljepolitikken henger sammen. Men debatten kan bli bedre av å skille de to.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Statsminister Erna Solberg (H) var i Trondheim mandag, og slapp ut et hjertesukk til Adresseavisen. Hun mener miljøbevegelsen gjør den norske klimadiskusjonen til en oljediskusjon, mens den burde handlet om alt det andre Norge må gjøre for å nå klimamålene. Utslippene knyttet til oljeproduksjon håndteres innenfor EUs kvotesystem, påpeker Solberg.

Hun har rett i at norsk klimadiskusjon lett reduseres til et ja eller nei til boring fra Lofoten og nordover. Men parallelt med det har en annen diskusjon engasjert stadig flere det siste året. Den handler mer om økonomisk risiko enn om klima.

Les hele saken med abonnement