La fødekvinner ligge

Mange får ikke til ammingen rett etter fødselen.

I hvert fall et døgn til.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Først av alt skal det sies: Norge har et godt fødetilbud. Svært få kvinner dør i barsel. Antallet dødfødsler er også heldigvis veldig lavt.

Men livet er mer enn å overleve.

Les hele saken med abonnement