Woke-debatten rennes ned av stråmenn og drukner i vrangvilje

Det er viktig å forstå det som er «woke», men også å forstå kritikken.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

VG-kommentator Selma Morens artikkel i egen avis (11. mars), der hun erklærer seg «woke», starter friskt: «Hvis jeg er hysterisk og lettkrenket fordi jeg mener diskriminering eksisterer, da er vi ganske langt ute på viddene.»

Jeg kunne lett ha skrevet en lang kommentar kun om denne setningen. Hvem sikter hun til med «vi»?

Les hele saken med abonnement