Selv en fredspris kan hjelpe

Onsdag holdt Russlands president Vladimir Putin sitt årlige møte med det offisielle Rådet for sivilsamfunn og menneskerettigheter. Denne gang fant møtet sted digitalt.

Nobelkomiteen dyrker håpet. Men finnes det noe håp for Russland?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Kunne Russland ha vært noe annet?

Hva om Sovjetunionen ikke var totalt moralsk og økonomisk bankerott i 1990–1991? Hva om staten hadde hatt enkelte godt fungerende, sivile forvaltningsinstitusjoner og fragmenter av et uavhengig akademia? Da hadde det kommunistiske diktaturet, Russlands europeiske og eurasiske imperium, ikke behøvd å bare knekke sammen.

Les hele saken med abonnement