Når kamp mot demokratiet blir en inntektskilde

Fox News-eier Rupert Murdoch (til venstre) og tidligere president Donald Trump.

Fox News visste at kanalen spredde løgner på Donald Trumps vegne, men blir den dømt for det?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Valgfusk ødelegger selvsagt et demokrati. Også utbredte, men falske påstander om valgfusk ødelegger demokratiet. På en måte er det siste verre. Valgfusk kan av og til bevises. Påstander om fusk kan aldri fullt ut motbevises.

Dominion Voting Systems, et av selskapene som leverer valgutstyr i USA, gjør et forsøk likevel. Dominion har saksøkt TV-kanalen Fox News for ærekrenkelser. Kravet lyder på 1,6 milliarder dollar, 16,5 milliarder kroner.

Les hele saken med abonnement