Litt mer alkohol i butikkølet, takk!

Erna Solberg i en pause i Høyres landsmøte fredag.

Høyre går for veldig stø kurs. Tross litt høyere promille.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det går unna på Høyres landsmøte. Nesten alle debattene blir ferdig raskere enn planlagt.

Slik er Høyre for tiden. Enigheten er stor, kursen er stø. Og ganske moderat.

Les hele saken med abonnement