Kommentar

Statlige industrieventyr kan bli svært dyre

Alle partier vil satse på det grønne skiftet nå, og staten vil ha en viktig rolle å spille. Men det er forskjell på å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste og å satse på staten som eier.

De statlige norske «industrieventyrene», som utviklet seg til enorme tapssluk og påførte Norge en svakere økonomisk utvikling enn vi ellers ville hatt, kom til fordi politikerne hadde visjoner og ideer om hva slags industriell stormakt Norge kunne bli. I dag ser vi igjen at politikere, særlig på venstresiden, har lignende ideer, skriver Kristin Clemet (bildet).
  • Kristin Clemet
    Kristin Clemet
    Leder, Civita

Denne helgen har Arbeiderpartiet gått noen skritt til venstre. Det gjelder blant annet i næringspolitikken. Partiet vil gjerne bruke fellesskapets penger på å etablere nye hel- eller deleide selskaper og utvide det statlige eierskapet.

Arbeiderpartiet er ikke alene. Også de andre rødgrønne partiene vil øke det statlige eierskapet.

Les hele saken med abonnement