Statlige industrieventyr kan bli svært dyre

  • Kristin Clemet
De statlige norske «industrieventyrene», som utviklet seg til enorme tapssluk og påførte Norge en svakere økonomisk utvikling enn vi ellers ville hatt, kom til fordi politikerne hadde visjoner og ideer om hva slags industriell stormakt Norge kunne bli. I dag ser vi igjen at politikere, særlig på venstresiden, har lignende ideer, skriver Kristin Clemet (bildet).

Alle partier vil satse på det grønne skiftet nå, og staten vil ha en viktig rolle å spille. Men det er forskjell på å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste og å satse på staten som eier.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Denne helgen har Arbeiderpartiet gått noen skritt til venstre. Det gjelder blant annet i næringspolitikken. Partiet vil gjerne bruke fellesskapets penger på å etablere nye hel- eller deleide selskaper og utvide det statlige eierskapet.

Arbeiderpartiet er ikke alene. Også de andre rødgrønne partiene vil øke det statlige eierskapet.

Les hele saken med abonnement