Kommentar

Feil på feil på feil | Ingunn Økland

Espen Søbye mener han har vært med på å gi Marte Michelet Kritikerprisen. Det stemmer ikke, skriver Ingunn Økland. Foto: Foto: Tor Stensersen og Marte Michelet

Det kan være utslag av «minneforskyvning» når Espen Søbye påtar seg ansvaret for å ha gitt Marte Michelet en pris hun aldri har fått.

  • Ingunn Økland
    Ingunn Økland
    Kommentator og hovedanmelder
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Å nei, like etter at Aftenposten publiserte min anmeldelse av boken Hva vet historikerne? av Espen Søbye fikk jeg beskjed om at den begynte med en feil. Tekstmeldingen kom fra generalsekretæren i Kritikerlaget, Anne Merethe K. Prinos, «som bare ville gjøre oppmerksom på at Marte Michelet ikke mottok Kritikerprisen for beste sakprosabok 2018, men hun var nominert».

I tillegg til denne første feilen hadde jeg skrevet at Søbye var med på å gi henne Bokhandlerprisen. Heller ikke det stemte, det var Bokhandelens sakprosapris Michelet hadde fått for Hva visste hjemmefronten?.

Feil går i arv

Papirutgaven var allerede gått i trykken, men jeg fikk rettet nettversjonen, og tenkte ikke mer på saken. Men en uke senere publiserer Aftenposten en kronikk av Elise Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen. Den er et svar på kritikken Espen Søbye retter mot dem i boken Hva vet historikerne?. I kronikkens siste setning spør de hvorfor Søbye ikke har oppdaget den misvisende kildebruken hos Michelet, han som har «skrevet forordet i Hva visste hjemmefronten? og vært med i juryer som har gitt den to priser?».

Der var feilen igjen, og nå fryktet jeg at historikertrioen hadde arvet den fra min anmeldelse. Jeg var på nippet til å ringe debattredaktøren for å få ham til å korrigere nettversjonen. Men la oss nå først sjekke hva Espen Søbye egentlig skriver.

Prisen gikk til Jan Grue

I sin bok kommer han inn på prisutdelingene flere steder. På side 125 heter det: «Jeg har ikke bare bokbadet Marte Michelet og delt ut rosende omtale, jeg har også sittet i to juryer som ga henne priser.»

Jan Grue fikk Kritikerprisen det året også Marte Michelet var nominert. Foto: Signe Dons

Sterkt påvirket av vokabularet i Michelet-debatten, antok jeg nå at Søbye led av såkalt minneforskyvning. Men hvilket minne har han i så fall forskjøvet? Søbye kan vel ikke ha noe minne om en pristildeling som ikke fant sted? Eller var det kanskje slik at han for sin del hadde gått så sterkt inn for at Michelet burde få prisen at han i ettertid har fortrengt juryflertallets beslutning om at prisen skulle gå til Jan Grue for hans bok Jeg lever et liv som ligner deres? I så fall har Søbye også fortrengt at han holdt en tale om Grues bok under seremonien.

Sjekk alltid fotnoter

En annen forklaring kan være at Søbye har arvet denne informasjonen fra Elise Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen. I sin bok Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? gjør de en rekapitulering av den positive omtalen boken fikk, blant annet fra de to juryene.

I brødteksten kan trioen gi inntrykk av at Michelet i virkeligheten mottok begge prisene, men i en fotnote går det frem at de kun siterer fra nominasjonsteksten som Kritikerlaget offentliggjorde i forkant av selve prisutdelingen. Denne presiseringen følger ikke med inn i Søbyes bok på stedene der han skriver om dette.

Vedrørende den andre prisen er det uklarheter hos både Søbye og historikertrioen. Berggren, Bruland og Tangestuen skriver at Michelet fikk Bokhandlerforeningens sakprosapris for 2018. Dette blir med videre til Søbye. Den heter altså Bokhandelens sakprosapris og på Bokhandlerforeningens nettside er den datert til 2019 (boken utkom riktignok i 2018, men prisutdelinger skjer ofte påfølgende år). Bokhandelens sakprosapris 2018 gikk til Marte Spurkland for boken Klassen (som utkom i 2017).

Litterære priser er en bagatell i debatten om andre verdenskrig. Et lite tankekors er det likevel at vi her var i ferd med å etablere en feilaktig fremstilling av saksforhold som ligger så nær i tid. Hvor mye vanskeligere må det ikke være å holde orden på 80 år gamle hendelser?

Les mer om

  1. Prisutdeling
  2. Marte Michelet