Kor har du pengane dine frå du, då?

  • Anne Gunn Halvorsen
«Det er jo til å bli rasande av å sjå at andre kan når ein sjølv ikkje får. At fordelinga av midlane ikkje er tilfeldig, men heller ikkje rettferdig», skriver Anne Gunn Halvorsen (bildet).

Mitt håp er at me skal bli flinkare til å stille det enkle, men akk, så brennbare spørsmålet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er nok årets mest kjærkomne og minst overraskande trend. Nei, eg snakkar ikkje om surdeigsbrødet, hengjekøya eller norgesferien, sjølv om også desse tre er føreseielege pandemi-hits.

Eg snakkar om forbrukarøkonomi. Denne veldige gleda mange no ser ut til å finne gjennom å reinske opp i nettbanken, flytte sparepengar og fortelje om bragda si på internett.

Les hele saken med abonnement