Kommentar

Denne grafen viser hvorfor et legebesøk ikke vil bli det samme etter pandemien.

Digitaliseringen dundrer videre. Vil vi i det hele tatt behøve å møte opp hos fastlegen etter pandemien?

Før koronaviruset kom til Norge, var 1,7 prosent av konsultasjonene hos fastlegene digitale. Et par måneder senere var 41 prosent det. Foto: Marvin Halleraker

  • Joacim Lund
    Joacim Lund
    kommentator

Latter er den beste medisin, heter det. Men gråten tar fastlegene.

Det begynte så bra, for 20 år siden, da statsminister Jens Stoltenberg innførte fastlegeordningen. Den påla kommunene å etablere en ordning som sikret innbyggerne et stabilt og varig forhold til en lege som kjenner dem. Det skulle øke kvaliteten på helsetjenestene. En hyggelig bivirkning var at spesialisthelsetjenesten ble skjermet.

Les hele saken med abonnement