Kommentar

Hva kreves for å bli dømt for rekruttering til IS?

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Skal vi dømme etter de innledende forpostfektningene her i rettssal 250 i Oslo tinghus, blir det en hard fight mellom aktoratet og forsvarerne om hvordan bevisene i saken skal tolkes. Her er tiltalte Ubaydullah Hussain flankert av sine forsvarere, John Christian Elden (t.v.) og Ulrik Sverdrup- Thygeson. Foto: Ane Hem

Det blir hard kamp om bevisene mot Ubaydullah Hussain og 19-åringen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

For første gang må en norsk domstol ta stilling til hvilke bevis som kreves for å dømme noen for å ha rekruttert fremmedkrigere til terroristorganisasjonen IS.
Skal vi dømme etter de innledende forpostfektningene her i rettssal 250 i Oslo tinghus, blir det en hard fight mellom aktoratet og forsvarerne om hvordan bevisene i saken skal tolkes.
Statsadvokat Frederik G. Ranke og Ubaydullah Hussains forsvarer, advokat John Chr. Elden, er ikke en gang enige om hva som er strafferammen for de lovbrudd tiltalebeslutningen omfatter. Aktor mener den er på 12 års fengsel, forsvareren mener den må halveres.

Frifunnet tidligere

For påtalemyndigheten er det viktig å nå frem med sitt syn i retten. Det understrekes av at det er lenge siden jeg har sett et så omfattende aktorat i en straffesak: To statsadvokater fra det nasjonale statsadvokatembetet, en politiadvokat fra PST og en etterforsker fra PST som bisitter.

Som praktiserende muslimer representerer begge de tiltalte noe helt annet enn den rettsstaten de er en del av. Her er det bevisene og hvordan de skal tolkes som blir avgjørende for utfallet av saken. At mange av oss er lut lei både Ubaydullah Hussain og andre som deler hans samfunnssyn, spiller ingen rolle.

Da jeg for et par år siden mente at den samme Hussain burde frifinnes for å ha kommet med uttalelser som påtalemyndigheten mente var straffbare, ble jeg kalt landsforræder av en leser. Det viser hvilke følelser som rører seg.
Det hører for øvrig med til historien at både tingretten og lagmannsretten avsa frifinnende dom.

  • PST: Ubaydullah Hussain var rekrutterer, reiseleder, sponsor og kasserer for Syria-farere.

Drept i kamp

Det alvorligste forholdet i tiltalen mot Ubaydullah Hussain er at han skal ha rekruttert flere personer til terroristorganisasjonen IS, blant andre den medtiltalte 19-åringen og konvertitten Thom Alexander Karlsen fra Halden. Sistnevnte ble drept i kamp for IS i Syria i mars 2015.

19-åringen ble stanset ved gaten på Landvetter flyplass i Gøteborg om morgenen 8. juni i fjor. Da var han på vei til Tyrkia, og han bekrefter i retten at reisens mål var Syria. Ikke for å kjempe sammen med IS, men for å hjelpe sine muslimske brødre.

Med i bilen

Det er på det rene at Hussain var med i bilen som fraktet ham til Sverige, men ifølge de to tiltalte hadde det ikke noe med rekruttering å gjøre. De hadde kjent hverandre i to-tre måneder. Aktoratet mener imidlertid å kunne føre bevis for at Hussain i løpet av denne korte perioden rekrutterte 19-åringen til å bli IS-kriger.

At Hussain var med på transporten til Gøteborg, er nok ikke tilstrekkelig for å dømme ham for rekruttering.

Men aktor har mer på lager: Påtalemyndigheten mener at Hussain sørget for flybillett, visum til Tyrkia og transport videre fra Tyrkia til IS-kontrollert område i Syria.

Legger retten dette til grunn, er det liten tvil om at Hussain blir dømt for rekruttering.

Forsvarer Elden gjør det imidlertid klart at slik han ser det, er det hverken bevis for rekruttering, deltagelse eller økonomisk støtte til IS.
Så her i rettssal 250 blir det verbal holmgang frem til midten av desember.

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)
  2. Islam i Norge